Proměněná výroba


V roce 1964 pronesl na kalifornské univerzitě svůj neslavnější projev Mario Savio. V prosinci toho roku tento aktivista mimo jiné promluvil na téma strojů a lidí, jeho řeč se od té doby označuje výňatkem „put your bodies upon the gears“ tedy v překladu vrhněte svá těla na ozubená kola.
Proměna výroby započala industriální revolucí ve Spojeném království. Technický rozvoj vedl k nahromadění kapitálu a společnost se přesunula od agrární k té průmyslové. V dnešní době však počet lidí pracujících v průmyslu klesá. Sekundární sektor je označení pro odvětví, které se zabývá zpracováváním surovin, jež byly získány v priméru (tam patří těžba uhlí, dřeva, hutnictví). Od průmyslové revoluce se rozložení pracovních sil změnilo. Podíl EAO (ekonomicky aktivního obyvatelstva) v průmyslu klesl a část pracovních sil se přesunula do služeb.
stroje výrobní linky.jpg
V minulém století ale panoval mezi obyvateli Evropy všeobecný strach, že to budou právě stroje, které je připraví o práci a oni skončí na ulici. Ano, to se do jisté míry stalo, ale uplatnění se pro ně našlo právě v terciérním sektoru, tedy ve službách. Tato změna přinesla zvýšenou poptávku po kvalifikovanějších pracovnících, kteří by stroje obsluhovali a opravovali.
Často bývá největším nákladem při výrobě právě pracovní síla a firmy se snaží šetřit, kde to jde. Jedním z takovým možností úspor je razantní změna v celé logistice továrny. Kdo chce jít dnes s dobou, musí být schopen operovat prakticky bez skladu.
kouř z komínů.jpg
Dávno jsou pryč doby, kdy měli fabriky ve skladu potřebné součástky pro výrobu třeba na tři měsíce dopředu, dnes jsou to maximálně dny. U spousty průmyslových firem je tedy právě dokonalé logistické řešení zásadní pro plynulý provoz. Většina firem si udržuje rezervní zásoby v takovém množství, které by mohlo pokrýt případ, že by došlo k havárii jednoho ze zásobujích kamionů. Tím ušetří peníze na skladových plochách a také zbytečnou manipulaci s produkty. V tomto případě jdou totiž došlé součástky přímo do výrobní haly a nezůstávají ležet ve skladu.