Poskytneme prestižní adresu


Mít vlastní sídlo je pro každou obchodní spoleÄnost podmínkou pro zápis v obchodním rejstříku. Od roku 2009 je umožnÄ›no zcela legálnÄ› mít tak zvané virtuální sídlo Äi virtuální kancelář, aÄkoliv se spoleÄnost na této adrese fyzicky nezdržuje. Poskytnutí sídla spoleÄnosti je v poslední dobÄ› velmi žádaná služba. A to z mnoha důvodů. Ryze praktických i tak zvanÄ› reprezentaÄních. Využijte nabídku této služby od spoleÄnosti Profisídla a získejte virtuální sídlo na mnoha adresách v Praze i v jejím okolí. Poskytnutí sídla na prestižní adrese zvyÅ¡uje důvÄ›ryhodnost firmy a podpoří tak úspÄ›ch u obchodních partnerů a klientů.

StÄ›hujete firmu z malomÄ›sta, zakládáte novou spoleÄnost, pÅ™emýšlíte o úsporách a zvažujete, kam umístit sídlo firmy? Využijte služby spoleÄnosti Profisídla na poskytnutí sídla vaší firmy na její adrese. Jedná se o různá místa v Praze a v jejím okolí. Tady budete mít mnohem vÄ›tší pÅ™edpoklad a možnost uzavÅ™ení obchodů a získání nových zákazníků. Virtuální sídlo vám umožní soustÅ™edit se na podnikání a neplýtvat energií na formality, provoz kanceláře a její agendu. Takový styl podnikání vám pÅ™inese nemalou úsporu penÄ›z. Neplatíte pronájem kanceláře, mzdy, vybavení, vytápÄ›ní, vodu, elektÅ™inu Äi pojiÅ¡tÄ›ní. Dobrá adresa zvýší důvÄ›ryhodnost vaší firmy.