Dětská agresivita

Každé dítě je jiné. Některé reaguje agresí ihned, když se mu něco nelíbí, jiné musí zažít něco důrazného, než agresi použije. Velmi záleží na povaze jedince. Nemalou úlohu v tom ale hraje i postoj rodičů. Agresivitu můžeme tlumit a převádět na společensky přijatelné chování. Jsou ale i situace, kdy můžeme i nevědomky agresivitu dítěte provokovat a podporovat. Děti se totiž rády opičí a odkoukávají od rodičů, kamarádů, sourozenců a dalších členů rodiny vše, co vidí. Často tedy i negativní chování vidí rodiče u svých dětí, jako by se viděli v zrcadle. Proto první radou, jak vychovat neagresivní dítě je, abychom si hlídali své vlastní projevy.

Co podporuje agresi dětí?
a/  agresivní vrstevníci
Dítě potřebuje vědět, co může dělat v situaci, kdy bude nucené čelit agresivnímu kamarádovi. Nejlepší je, aby dítě ustoupilo. Je to často složité a málokteré dítě v tomhle bude s námi zajedno. Je ale na místě, aby časem pochopilo, že agrese fyzická nic nevyřeší a naopak, provokuje další agresi. Proto je třeba očekávat, že párkrát přijde dítě domů zbité nebo v potrhaných šatech, než se nám podaří vštípit mu určité postoje.

b/ nízký věk
Čím je dítě mladší, tím častěji se brání fyzickou agresí. Je zde pak agrese jako metoda první volby jako řešení jakékoliv neshody, často i neshody s rodiči. Napřahování na maminku, která kárá či trestá, kopání či jiné projevy vidíme u dětí kolem 3 roku věku velmi často. Můžeme říci, že v tomto věku je takové chování shodné se zralostí mozku daného jedince. Není ale možné toto chování podporovat a v dítěti fixovat. Čím dříve začneme s výchovou proti agresi, tím lépe.

Jak tedy vychovávat proti agresi?
1/ Nezasahujte, pokud nehrozí zranění
2/ Pokud je to nutné, rozdělte nenásilně oba protivníky odvedením jejich pozornosti
3/ Trénovat použití slovní obrany oproti fyzické
4/ Reagujte klidně, nekřičte ani netrestejte.
5/ Zkuste s dítětem s ohledem na jeho věk situaci rozebrat a poukázat na negativa, která s fyzické agrese vyplynou
6/ Oceňujte pochvalou každé chování, kdy se dítě vyhnulo agresi